Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
İkizkenar Üçgenin Alanı

İkizkenar Üçgenin Alanı

İkizkenar üçgenin alanı, öncelikle ikizkenar üçgenin tanımı yapalım. İki kenar uzunluğu ve iki açısının eşit olduğu üçgenlere ikizkenar üçgen denir. İkizkenar üçgende verilenlere göre alan hesabı yapmak için uygun yöntem seçilir.

İkizkenar üçgenin alanını hesaplama yöntemleri nelerdir?

  • Eğer bir ikizkenar üçgenin iki kenar uzunluğu ve bu kenar uzunluklarının birleştiği noktanın açısı verilmişse sinüs alan formülü kullanarak alanı hesaplayabiliriz. Eğer kenar uzunluğumuz eşit ve a olarak verilmişse, bu iki kenarın birleştiği noktanın temsil ettiği üçgendeki açı sinx olarak verilmişse; 1/2*a*a*sinx şeklinde verilen ikizkenar üçgenin alanını hesaplayabiliriz.
  • Bir ikizkenar üçgende yükseklik ve taban uzunluğu verilmişse;(Taban uzunluğu*yükseklik)/2 formülünden faydalanarak bu ikizkenar üçgenin alanını bulabiliriz.
  • Bütün kenar uzunlukları verilen ikizkenar üçgenin alan hesabını yaparken, bütün kenar uzunluklarını toplayıp ikiye böleriz. Elde ettiğimiz bu uzunluktan bütün kenarları tek tek çıkararak çıkan sayıları birbirleriyle çarpıp karekökünü alırız. Sonra kenarları toplayıp ikiye böldüğümüzde elde ettiğimiz sayı ile çarparak bulabiliriz.
  • Bazen sorularda ikizkenar üçgenin tepe açısı ve eşit olan kenar uzunluklarından birini verir. Böyle durumlarda ikiz kenar üçgenin tabandaki açılarının eşit olduğunu kullanarak açıları buluruz. Şayet dik açı bulabilirsek pisagor uygulayarak istenilen diğer uzunluklara da ulaşabiliriz. Gerekli uzunlukları bulduktan sonra istediğimiz yöntemi seçerek alan hesabını yapabiliriz.
  • İkizkenar olduğunu bildiğimiz bir üçgende tavandan bir dikme indirdiğimizde tabanı iki eş parçaya ayırdığını ve indirdiğimiz tavan açısını da iki eş açıya böler. Bu özellik oldukça işe yarar bir özelliktir. Bu özelliği kullanarak birebir benzer iki üçgen elde ederiz.
  • İkizkenar üçgenin çevresine bir çevrel çember çizerek de alan hesabı yapabiliriz. Bütün kenar uzunluklarını birbiriyle çarparız. Ardından çemberin yarıçapını bulup dört katını alırız. Daha sonra bütün kenar uzunluklarının çarpımından elde ettiğimiz sayıyı, yarı çapın dört katına bölerek ikiz kenar üçgenin alan hesabını tamamlamış oluruz.
  • Bütün kenar uzunlukları bilinen, ikizkenar içine iç teğet çemberinin yerleştirilip yarı çap uzunluğunun verildiği durumlarda; kenar uzunluklarının çarpımının ikiye bölünmesiyle elde ettiğimiz sayıyı iç teğet çemberin yarı çap uzunluğu ile çarparak ikizkenar üçgenin alan hesabını yapabiliriz.
  • 30-120-30 şeklinde açıları verilen ve bir taban uzunluğu bilinen ikizkenar üçgenin alan hesabını yaparken; ilk yapacağımız işlem 120 derecenin olduğu noktadan tabana bir dikme indirmektir. Bu işlem ile ikizkenar üçgenin içinde iki tane 30-60-90 özel üçgeni oluşur. Bu özel üçgenden faydalanarak 60 derece karşısındaki kenar uzunluğunu kullanarak 30 derecenin karşısındaki uzunluk ve 90 derece karşısındaki uzunluk bulunur. Daha sonra (Taban*yükseklik) /2 formülü yardımıyla alan hesaplanır.
  • İkizkenar bir kenar uzunluğu ve üçgenin taban açılarından biri 60 derece olarak verilmiş ise diğer açılarında 60 derece olduğu bilinebilir. Böyle bir üçgen eş kenar üçgen olur. Eşkenar üçgenin alan formülünden faydalanarak alan hesaplanır.
Görüldüğü gibi soruda verilenler kullanarak bizi en kısa yoldan çözüme ulaştıracak formülü belirlemeli ve uygulamalıyız.
Son Güncelleme : 20.01.2024 00:44:10
İkizkenar Üçgenin Alanı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
İkizkenar Üçgenin Alanı Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "İkizkenar Üçgenin Alanı"
Sürekli bu konu üzerinde duruyorum ama bir türlü bu konunun anlamını çözemedim. İkiz kenar üçgenlerde tam olarak hesaplamayı yapamıyorum. Hesaplama yaparken formülün ezberlenmesi gerekiyor mu? Bu formülleri nasıl aklımda tutabilirim?
Asrın . 11.09.2018 02:45:08
CEVAP YAZ
Geometri Üçgenler
Geometri Üçgenler
Geometri Üçgenler; geometri uzayı araştıran ve inceleyen bilim dalıdır. Geometrik üçgen üç tane doğru parçasının bir araya getirilmesi ile oluşan üç köşeli geometrik şekildir. Geometride üçgenler; açılarına göre üçgenler ve kenarlarına göre üçgenler ...
Üçgen Prizma Nasıl Yapılır
Üçgen Prizma Nasıl Yapılır
Üçgen Prizma Nasıl Yapılır: Prizma türleri taban şekline göre isimlendirildiği için, tabanında üçgen olan prizmalar da yine üçgen prizma adını alır. Üçgen prizmalarda tabanını meydana getiren üçgen şekline göre, dik üçgen prizma ya da eşkenar üçgen p...
Üçgen
Üçgen
Üçgen, geometride üç ayrı doğrunun birleşmesi sonucu oluşan simetrik şekillere denir. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180° ve dış açıları toplamı 360°dir. Üç ayrı köşeleri ve kenarları vardır. Geometrinin ana şekillerinden biridir. Kendi arasında açıl...
Üçgenin Özellikleri
Üçgenin Özellikleri
Üçgenin özellikleri, üçgen birbirinden farklı üç ayrı noktayı birbirine birleştiren geometrik şekillere denir. Geometride temel şekillerinden biridir. Üç ayrı düzleme bağlayan üçgenlerin üç ayrı köşeleri ve kenarları bulunur. Üçgenlerin iç açıları to...
Kenarlarına Göre Üçgenler
Kenarlarına Göre Üçgenler
Kenarlarına Göre Üçgenler, üçgen bir düzlemde birbirlerine doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren, üç doğru parçasının birleşimidir. Üçgen düzlem geometrisinde temel şekillerden bir tanesidir. Bir üçgende üç köşe, üç kenar vardır. Bir üçgende A, B v...
Üçgenin Çevresi
Üçgenin Çevresi
Üçgenin çevresi, geometrinin en önemli şekillerinden birisi üçgendir. Üçgen, üç ayrı doğrunun bir araya gelmesiyle oluşturduğu biçime denir. Köşeleri ve kenarları vardır. Üçgenin iç açıları toplamı 180° ye dış açıları toplamı ise 360° ye eşittir. Her...
Üçgen Prizmanın Özellikleri
Üçgen Prizmanın Özellikleri
Üçgen prizmanın özellikleri, tabanı üçgen yan yüzleri ise dikdörtgen olan bir prizmadır. Dokuz ayrıtı beş yüzü ve altı tane köşesi vardır. Üçgen prizmanın beş tane yüzünden üç tanesi dikdörtgen iki tanesi ise üçgen şeklindedir. Bu üçgenlerin birbirin...
Dik Üçgen
Dik Üçgen
Dik üçgen; iç açılarının ölçülerinden biri 90 derece olan üçgene dik üçgen adı verilmektedir. Dik üçgende 90 derecenin karşısındaki kenara hipotenüs, diğer iki dik kenarlara dik kenarlar adı verilmektedir. Hipotenüs, daima üçgenin en uzun kenarıdır.Ü...
Dik Üçgen Özellikleri
Dik Üçgen Özellikleri
Dik üçgen özellikleri, Dik üçgen, bir açısı 90 derece olan üçgene dik üçgen adı verilir. Çapı gören çevre açı ise çemberde 90 derecedir. Dik üçgen üzerinde 90 derecenin karşısında yer alan kenara hipotenüs diğer kalan kenarına ise dik kenar adı veril...
Üçgenin İç Açıları
Üçgenin İç Açıları
Üçgenin iç açıları, üçgen üç kenardan oluşan ve aynı zamanda üç iç açısı bulunan bir doğru parçası bileşimidir. Geometri dersinin temel şekilleri arasında yer almaktadır. Bir üçgene ait üç köşe üç kenar üç tane de iç açı bulunur ve bunların bütünü do...
İkizkenar Üçgen
İkizkenar Üçgen
İkizkenar Üçgen; ikizkenar üçgende iki paralel uzunluk birbirine eşitken üçüncü uzunluk eşit diğerlerine eşit değildir. Herhangi bir noktadan ikizkenar paralellere doğru çizilen doğruların uzunluğu da birbirine eşit olacaktır. İkiz paralellerden bağı...
Üçgende Yükseklik
Üçgende Yükseklik
Üçgende Yükseklik; üçgen 3 doğrunun uç uca gelerek birleşmesi ile oluşmuş geometrik bir şekildir. Bu doğru parçalarına üçgenin kenarları denir. Üçgende yükseklik dediğimiz kavram ise bir üçken de herhangi bir kenarın tam ortasından, iki kenarın birle...

 

Dik Üçgen ve Trigonometri
Üçgenin Açılımı
Üçgen Formülleri
90 75 15 Üçgeni
Üçgenin Alanı
15 75 90 Üçgeni
Üçgen Çeşitleri
Üçgen Prizma
Özel Üçgenler
Üçgende Eşlik
Eşkenar Üçgen
Üçgenin Çevresi Nasıl Bulunur
Matematik Üçgenler
Üçgenin Yardımcı Elemanları
Geometri Üçgende Açılar
İkizkenar Üçgen Formülleri
Pascal Üçgeni
Üçgende Açılar
Geometri Üçgenler
Üçgen Prizma Nasıl Yapılır
Üçgen
Üçgenin Özellikleri
Kenarlarına Göre Üçgenler
Üçgenin Çevresi
Üçgen Prizmanın Özellikleri
Dik Üçgen
Dik Üçgen Özellikleri
Üçgenin İç Açıları
İkizkenar Üçgen
Üçgende Yükseklik
Popüler İçerik
Matematik Üçgenler
Matematik Üçgenler
Matematik üçgenler, Matematikte en önemli konulardan bir tanesi matematik üçgenlerdir. Hem anlam açısından hem de başlıklar yönünden oldukça zengin bi...
Üçgenin Yardımcı Elemanları
Üçgenin Yardımcı Elemanları
Üçgenin yardımcı elemanları, Matematikte üçgenler açılarına ve çeşitlerine göre farklılık göstermektedir. Üçgenler konusu oldukça geniş çaplı bir konu...
Geometri Üçgende Açılar
Geometri Üçgende Açılar
Geometri Üçgende Açılar, Üçgen üç farklı doğrunun uç noktalarından düzlemde birleşmesi ile oluşmaktadır. Bu doğrulara üçgenin kenarları denilmektedir....
İkizkenar Üçgen Formülleri
İkizkenar Üçgen Formülleri
İkizkenar Üçgen Formülleri; ikizkenar üçgen üç kenar uzunluklarından ikisinin birbirine eşit olmasıyla meydana gelmektedir. Yani yan kenarlar birbirin...
Pascal Üçgeni
Pascal Üçgeni
Pascal Üçgeni, Matematikte binom katsayılarını barındıran üçgensel dizidir. Fransız matematikçi Blaise Pascal tarafından keşfedilmiştir. Blaise Pascal...
Üçgende Açılar
Üçgende Açılar
Üçgende açılar, üçgenin yapısını anlamamızı sağlayan tanımlamalardır. Verilen açılara bakılarak üçgenin ne tür bir üçgen olduğunu bilebiliriz. Üçgen t...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Dik Üçgen
Dik Üçgen Özellikleri
Üçgenin İç Açıları
İkizkenar Üçgen
Üçgende Yükseklik
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024