Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Üçgen

Üçgen

Üçgen, geometride üç ayrı doğrunun birleşmesi sonucu oluşan simetrik şekillere denir. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180° ve dış açıları toplamı 360°dir. Üç ayrı köşeleri ve kenarları vardır. Geometrinin ana şekillerinden biridir. Kendi arasında açılarına ve kenar uzunluklarına göre gruplandırılır. Kenarlarına göre üçgenler, ikizkenar, eşkenar ve çeşitkenar üçgenlerdir. Açılarına göre üçgenler ise dik açılı, dar açılı ve geniş açılı olmak üzere üçe ayrılırlar. Geometride her simetrik şeklin kendi biçimine göre alan veya çevre formülleri vardır. Üçgenlerinde değişmeyen çevre ve alan formülleri vardır. Üçgeni bir araya getiren doğrulara kenar denir. Çeşitlerine göre bu kenarların uzunlukları farklılık gösterir. Bunların dışında üçgenin biçimine göre başka unsurları da vardır. Açı kısmından uzanan ve açıyı ikiye bölen bir doğrusu bu doğru açıortay olarak kabul edilir. Açıortayların üçgen üzerinde kesiştiği nokta içteğet çemberinin merkezi olur. Açıortay gibi bir açıyı değil de kenarı ikiye bölen bir doğru varsa üçgenin kenarortayı olur. Kenarortayların kesiştiği noktaya ağırlık merkezi denir. Ağırlık merkezi geometride 'G' harfi ile gösterilir.

Üçgenin çevresi nasıl hesaplanır?


Bir üçgenin çevresini hesaplamak için kenarları sırasıyla toplanır. Üçgenin çevre hesabı etrafındaki mesafeyi bulmak anlamına gelir. Mesela bir üçgenin kenarlarına sırasıyla x, y ve z diyelim. Buna göre çevresi x+y+z olarak alınır. Üçgenin kenarlarına göre çeşitlere ayrılması bu durumu etkilemez. Tam tersine işlem bakımından dahada kolaylaştırır. Yani üç kenarı aynı olan bir eşkenar üçgenin tek tek kenarlarını toplamak yerine bir kenarını 3 ile çarpmak daha kısa ve pratik bir yol olur. İkizkenar olan bir üçgende ise kısa yol yapılmak istenirse iki aynı kenar 2 ile çarpılıp, farklı uzunlukta olan kenar üzerine eklenebilir.

Üçgenin çevre hesabına örnekler


Örnek, kenarları sırasıyla 7 cm, 8 cm ve 9 cm olan bir üçgenin çevresi kaçtır?
Cevap, 7+8+9=24'ten, çevresi 24 cm

Örnek, kenar uzunluğu 6 cm olan bir eşkenar üçgenin çevresi kaçtır?
Cevap, eşkenar üçgen olması diğer kenarları da 6 cm yapar ve 6×3=18 cm çevresi

Üçgenin alanı nasıl hesaplanır?


Bir üçgenin alanını hesaplamak için taban uzunluğu ile yüksekliği çarpılarak ikiye bölünür. Yani taban kenarı 'a' ve yüksekliği 'h' olarak düşünülürse alan formülü a×h/2 olarak alınır.

Üçgenin alan hesabına örnekler

Örnek, bir üçgenin yüksekliği 6 cm ve taban kenarı 8 cm olursa alanı kaç olur?
Cevap, 6×8=48 ve 48/2=24'ten, alanı 24 cm

Örnek, yüksekliği 5 cm ve tabanı 6 cm olan bir üçgenin alanı kaçtır?
Cevap, 5×6=30 ve 30/2=15'ten alan 15 cm

Kenarlarına göre üçgenler hangileridir?
  • Eşkenar üçgen, tüm kenarları birbiriyle aynı uzunlukta olan üçgenlere denir. İç açılarının her biri 60° olmaktadır.
  • Çeşitkenar üçgen, kenarlarının hepsi farklı uzunlukta olan üçgenlere denir. Belli bir simetrileri yoktur.
  • İkizkenar üçgen, iki kenarı aynı bir kenarı farklı uzunlukta olan üçgenlere denir. İki kenarları aynı olduğu için iki açısı da aynı olur. Ayrıca farklı uzunlukta olan kenara indirilen dikme hem açıortay hem de kenarortay olarak kabul edilir.
Açılarına göre üçgenler hangileridir?
  • Dik açılı üçgen, açısı bakımından dik yani tam 90°ye eşit gelen üçgenlere denir. Dik açılı üçgenlerde dik kenarlardan birisi yüksek olarak alınır. Ayrıca en uzun kenarına hipotenüs adı verilir.
  • Dar açılı üçgen, açısı 90°den küçük olan üçgenlere denir.
  • Geniş açılı üçgen, açısı 90°den daha büyük olan üçgenlere denir. Bu üçgenlerde sadece tek bir açı geniş olabilmektedir.
Son Güncelleme : 23.12.2023 13:50:39
Üçgen ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Üçgen Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Üçgen"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Üçgende Açılar
Üçgende Açılar
Üçgende açılar, üçgenin yapısını anlamamızı sağlayan tanımlamalardır. Verilen açılara bakılarak üçgenin ne tür bir üçgen olduğunu bilebiliriz. Üçgen tanımı kısa olarak doğrusal olmayan üç adet noktanın birleşimini sağlayan üç doğru parçasının birleşm...
Geometri Üçgenler
Geometri Üçgenler
Geometri Üçgenler; geometri uzayı araştıran ve inceleyen bilim dalıdır. Geometrik üçgen üç tane doğru parçasının bir araya getirilmesi ile oluşan üç köşeli geometrik şekildir. Geometride üçgenler; açılarına göre üçgenler ve kenarlarına göre üçgenler ...
Üçgen Prizma Nasıl Yapılır
Üçgen Prizma Nasıl Yapılır
Üçgen Prizma Nasıl Yapılır: Prizma türleri taban şekline göre isimlendirildiği için, tabanında üçgen olan prizmalar da yine üçgen prizma adını alır. Üçgen prizmalarda tabanını meydana getiren üçgen şekline göre, dik üçgen prizma ya da eşkenar üçgen p...
Üçgenin Özellikleri
Üçgenin Özellikleri
Üçgenin özellikleri, üçgen birbirinden farklı üç ayrı noktayı birbirine birleştiren geometrik şekillere denir. Geometride temel şekillerinden biridir. Üç ayrı düzleme bağlayan üçgenlerin üç ayrı köşeleri ve kenarları bulunur. Üçgenlerin iç açıları to...
Kenarlarına Göre Üçgenler
Kenarlarına Göre Üçgenler
Kenarlarına Göre Üçgenler, üçgen bir düzlemde birbirlerine doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren, üç doğru parçasının birleşimidir. Üçgen düzlem geometrisinde temel şekillerden bir tanesidir. Bir üçgende üç köşe, üç kenar vardır. Bir üçgende A, B v...
Üçgenin Çevresi
Üçgenin Çevresi
Üçgenin çevresi, geometrinin en önemli şekillerinden birisi üçgendir. Üçgen, üç ayrı doğrunun bir araya gelmesiyle oluşturduğu biçime denir. Köşeleri ve kenarları vardır. Üçgenin iç açıları toplamı 180° ye dış açıları toplamı ise 360° ye eşittir. Her...
Üçgen Prizmanın Özellikleri
Üçgen Prizmanın Özellikleri
Üçgen prizmanın özellikleri, tabanı üçgen yan yüzleri ise dikdörtgen olan bir prizmadır. Dokuz ayrıtı beş yüzü ve altı tane köşesi vardır. Üçgen prizmanın beş tane yüzünden üç tanesi dikdörtgen iki tanesi ise üçgen şeklindedir. Bu üçgenlerin birbirin...
Dik Üçgen
Dik Üçgen
Dik üçgen; iç açılarının ölçülerinden biri 90 derece olan üçgene dik üçgen adı verilmektedir. Dik üçgende 90 derecenin karşısındaki kenara hipotenüs, diğer iki dik kenarlara dik kenarlar adı verilmektedir. Hipotenüs, daima üçgenin en uzun kenarıdır.Ü...
Dik Üçgen Özellikleri
Dik Üçgen Özellikleri
Dik üçgen özellikleri, Dik üçgen, bir açısı 90 derece olan üçgene dik üçgen adı verilir. Çapı gören çevre açı ise çemberde 90 derecedir. Dik üçgen üzerinde 90 derecenin karşısında yer alan kenara hipotenüs diğer kalan kenarına ise dik kenar adı veril...
Üçgenin İç Açıları
Üçgenin İç Açıları
Üçgenin iç açıları, üçgen üç kenardan oluşan ve aynı zamanda üç iç açısı bulunan bir doğru parçası bileşimidir. Geometri dersinin temel şekilleri arasında yer almaktadır. Bir üçgene ait üç köşe üç kenar üç tane de iç açı bulunur ve bunların bütünü do...
İkizkenar Üçgen
İkizkenar Üçgen
İkizkenar Üçgen; ikizkenar üçgende iki paralel uzunluk birbirine eşitken üçüncü uzunluk eşit diğerlerine eşit değildir. Herhangi bir noktadan ikizkenar paralellere doğru çizilen doğruların uzunluğu da birbirine eşit olacaktır. İkiz paralellerden bağı...
Üçgende Yükseklik
Üçgende Yükseklik
Üçgende Yükseklik; üçgen 3 doğrunun uç uca gelerek birleşmesi ile oluşmuş geometrik bir şekildir. Bu doğru parçalarına üçgenin kenarları denir. Üçgende yükseklik dediğimiz kavram ise bir üçken de herhangi bir kenarın tam ortasından, iki kenarın birle...

 

Dik Üçgen ve Trigonometri
Üçgenin Açılımı
Üçgen Formülleri
90 75 15 Üçgeni
Üçgenin Alanı
15 75 90 Üçgeni
Üçgen Çeşitleri
Üçgen Prizma
Özel Üçgenler
Üçgende Eşlik
Eşkenar Üçgen
Üçgenin Çevresi Nasıl Bulunur
Matematik Üçgenler
Üçgenin Yardımcı Elemanları
Geometri Üçgende Açılar
İkizkenar Üçgen Formülleri
Pascal Üçgeni
Üçgende Açılar
Geometri Üçgenler
Üçgen Prizma Nasıl Yapılır
Üçgen
Üçgenin Özellikleri
Kenarlarına Göre Üçgenler
Üçgenin Çevresi
Üçgen Prizmanın Özellikleri
Dik Üçgen
Dik Üçgen Özellikleri
Üçgenin İç Açıları
İkizkenar Üçgen
Üçgende Yükseklik
Popüler İçerik
Eşkenar Üçgen
Eşkenar Üçgen
Eşkenar üçgen, Kenar uzunları birbirlerine denk yani eşit olan üçgene denir. Bu üçgenin iç açıları da birbirine eşittir ve her bir açı 60 derecedir. Ç...
Üçgenin Çevresi Nasıl Bulunur
Üçgenin Çevresi Nasıl Bulunur
Üçgenin Çevresi Nasıl Bulunur, Üçgenin çevresini bulmak ile üçgenin etrafında bulunan mesafeyi bulma aynı anlamlara gelmektedir. Bir üçgenin çevresini...
Matematik Üçgenler
Matematik Üçgenler
Matematik üçgenler, Matematikte en önemli konulardan bir tanesi matematik üçgenlerdir. Hem anlam açısından hem de başlıklar yönünden oldukça zengin bi...
Üçgenin Yardımcı Elemanları
Üçgenin Yardımcı Elemanları
Üçgenin yardımcı elemanları, Matematikte üçgenler açılarına ve çeşitlerine göre farklılık göstermektedir. Üçgenler konusu oldukça geniş çaplı bir konu...
Geometri Üçgende Açılar
Geometri Üçgende Açılar
Geometri Üçgende Açılar, Üçgen üç farklı doğrunun uç noktalarından düzlemde birleşmesi ile oluşmaktadır. Bu doğrulara üçgenin kenarları denilmektedir....
İkizkenar Üçgen Formülleri
İkizkenar Üçgen Formülleri
İkizkenar Üçgen Formülleri; ikizkenar üçgen üç kenar uzunluklarından ikisinin birbirine eşit olmasıyla meydana gelmektedir. Yani yan kenarlar birbirin...
Pascal Üçgeni
Pascal Üçgeni
Pascal Üçgeni, Matematikte binom katsayılarını barındıran üçgensel dizidir. Fransız matematikçi Blaise Pascal tarafından keşfedilmiştir. Blaise Pascal...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Dik Üçgen
Dik Üçgen Özellikleri
Üçgenin İç Açıları
İkizkenar Üçgen
Üçgende Yükseklik
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024